Follow us:


Email: info@pleinmiddentwente.nl


  Passend Onderwijs Plein Midden Twente

Steunpunt


Ondanks het feit dat de basisondersteuning op een school groot kan zijn, kan het voorkomen dat er een beroep moet worden gedaan op specialismen die niet binnen de school aanwezig zijn. In dat geval kan er een verzoek worden gedaan bij het steunpunt voor inschakeling van bepaalde disciplines. Aanmelden bij het Steunpunt dient te gebeuren met het aanmeldingsformulier zoals die op de subpagina "Formulieren downloads"  zijn opgenomen.

Binnen het Steunpunt is een groot aantal mensen werkzaam die op verzoek kunnen worden ingeschakeld. Met de schoolbesturen zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop mensen worden ingezet en de bekostiging ervan.

 

 

Wat zit er binnen het Steunpunt?

 

De inzet vanuit het Steunpunt is op diverse terreinen mogelijk. Verzoeken verlopen altijd via het 1-loket.

Welke disciplines maken deel uit van het Steunpunt?

•Orthopedagogen, waarvan een groot deel tevens als CLB-er aan school verbonden is.

•GZ-Psychologen

•Pedagogisch Didactisch Medewerkers (PDM-ers)

•(Preventief) Ambulant Begeleiders vanuit het Speciaal (Basis) Onderwijs

•R&W (Rots & Water) trainers(inzet alleen mogelijk indien daar tussen besturen overleg is geweest) en SOVA-trainers

•Gedragsdeskundigen

•Jeugdarts

•Maatschappelijk werk

•IB-coaches

•Consultatieve Zorgbegeleiders (CZB-ers), deskundig m.b.t. externe zorgaanbieders

•Contactpersonen met gemeenten (leerplicht/vervoer/ondersteuning/etc.)

 

Petra Vening (1-loket)

Werkdagen: donderdag en vrijdag

1-loket@pleinmiddentwente.nl

 

Het Steunpunt is niet alle dagen telefonisch bereikbaar. Op e-mail wordt echter snel gereageerd.

e-mail: 1-loket@pleinmiddentwente.nl

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren