Follow us:


Email: info@pleinmiddentwente.nl


  Passend Onderwijs Plein Midden Twente

Schoolondersteuningsteam (SOT)


Dit is het team bestaande uit de intern begeleider (IB-er), de orthopedagoog, de maatschappelijk werkende en de JGZ-medewerker. Dit team maakt deel uit van het schoolteam en de medewerkers worden als zodanig ook als teamleden gepresenteerd in de schoolgids en op de website. Afhankelijk van de keuze van een school/schoolbestuur, kan het zijn dat aan dit overleg ook een vaste Preventief Ambulant Begeleider  is gekoppeld. In het overleg van het SOT worden die kinderen besproken met een meer complexe ondersteuningsvraag. Indien nodig kan het SOT een beroep doen op de disciplines vanuit het Steunpunt. De IB-er blijft daar verantwoordelijk voor.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren