Follow us:


Email: info@pleinmiddentwente.nl


  Passend Onderwijs Plein Midden Twente

Commissie voor Arrangementen(CvA)


Een basisschool kan veel en met inzet vanuit het Steunpunt wellicht meer dan alleen de basisondersteuning vraagt. Toch kan het zijn dat een school handelingsverlegen dreigt te raken en het ondanks de inzet op dat moment niet lukt. De leerling of de leerkracht extra ondersteuning nodig gericht op de leerling of de leerkracht of een plek in toch wat gespecialiseerde onderwijssetting. In dat geval kan er een verzoek worden gedaan bij de Commissie voor Arrangementen (CvA) voor de onderbouwing van een gericht verzoek aan de Toelaatbaarheidcommissie (TC). De CvA beoordeelt de aanvraag en adviseert de TC van SWV 23.02 over de toekenning. Ook de herindicering van arrangementen valt onder de verantwoordelijkheid van de CvA.

De besluiten van de CvA worden genomen vanuit het principe "wat heeft het kind nodig". Dit in tegenstelling tot de wijze waarop in het verleden werd gewerkt en waarbij gekeken werd naar "wat heeft het kind".

De CvA bestaat uit personen met verschillende achtergronden en functies. Personen met inhoudelijke kennis: een maatschappelijk werkende, 2 GZ-psychologen (waarvan 1 met specialisatie in het speciaal onderwijs) en een zorgcoördinator van het speciaal basisonderwijs.

 

De commissie wordt ondersteund door een administratief medewerkster en voorgezeten door een onafhankelijk (technisch) voorzitter. Naast bovengenoemde personen kent de CvA zogenaamde lege zetels. Afhankelijk van de te bespreken dossiers, kunnen disciplines aansluiten.

 

 

De Commissie voor Arrangementen bestaat uit de volgende personen:

Gerie Oonk (voorzitter)

Charon Meulenkamp

Marga Fokkema

Stephanie Toenink

Martine Damink

Yvonne Nijhuis (administratieve ondersteuning)

 

 

Bereikbaarheid 1-loket, Steunpunt en Commissie voor Arrangementen (maandag tot en met donderdag maar niet de gehele dag. Zie ook pagina contact)

Via e-mail: 1-loket@pleinmiddentwente.nl

 

Jaarverslag CvA 2016-2017     


Jaarverslag CvA 2017-2018


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren