Follow us:


Email: info@pleinmiddentwente.nl


  Passend Onderwijs Plein Midden Twente

Scholen


Op deze pagina nemen we in de toekomst ook diverse documenten op waar je als school gebruik van kunt maken.


-Nieuwsbrief PMT februari 2018


Onderstaande bestanden zijn in "word",zodat je deze ook kunt gebruiken in de school-documenten wanneer dat nodig is.

- Hoe gaat school om met gescheiden ouders?(20171030)

- Factsheet Handreiking Privacy (201007)

- Factsheet ouderschap en gezag (201007)

- Een nieuwe leerling als gast of op proef geplaatst. Hoe zit het verzekeringstechnisch? (20171030)


Het Schoolondersteuningsprofiel

Op de website van het SWV 2302 is de link geplaatst naar het inlogscherm voor het SOP 2018, maar ook door HIER te klikken bereik je het inlogscherm.

Scholen ontvangen via hun schoolbestuur de benodigde inloggegevens.


SOT-evaluatie 2017

De SOt-evaluatie 2017 is gereed en kan hier worden gedownload. Of en op welke wijze de evaluatie 2018 wordt gehouden is op di tmoment noeg niet bekend.