Follow us:


Email: info@pleinmiddentwente.nl


  Passend Onderwijs Plein Midden Twente

PMT-middag 14 november 2018 (Haaksbergen)

Hieronder treft u een overzicht aan van presentaties en links naar diverse bestanden.


Presentatie Marike van Gemert: Dit filmpje heeft ze gerbuikt:


-Workshop 1 Huiselijk geweld en kindermishandeling: presentatie bijgevoegd.


-Workshop 2 Online veiligheid van kinderen: presentatie

Zie ook HIER


-Workshop 3 Scheiding en omgang:


-Workshop 4 Kindermonitor en de gezonde school: presentaties bijgevoegd.


-Workshop 5 Veilig en uitdagend spelen: gezien de bestandsgrootte een link naar

de youtube-site waar de presentatie te zien is: https://youtu.be/JMuOLZJMbG8


-Workshop 6 Het belang van een veilige hechting ouder-kind: presentatie bijgevoegd en tevens

de links naar de gebruikte filmpjes: Die Kleine is alles voor

mij: https://www.npostart.nl/2doc/14-09-2015/KN_1674018 en

Still face experiment https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0&t=6s.


-Workshop 7 Sociale veiligheid op (voor-)school: de presentatie kan in verband met de vele foto’s niet gedeeld worden. In de bijlage een document met hoe op schoolniveau en in de klas gewerkt kan worden aan sociale veiligheid. Dit artikel is afgelopen woensdag ook meegegeven.PMT-middag 2 november 2016

Op woensdagmiddag 2 november 2016 werd voor de 8e maal door gemeenten en primair onderwijs een PMT middag gehouden. Maar liefst 150 deelnemers vanuit allerlei disciplines hadden zich aangemeld voor deze bijeenkomst. Na een openingswoord door wethouder Claudio Bruggink(Gem. Hengelo) in de raadszaal van het gemeentehuis van de Hof van Twente en een presentatie van Peter Breur bezocht men verschillende workshops.

De presentaties van verschillende workshops zijn via de links hieronder te downloaden.


Kentalis Passend Onderwijs

De Horizon - Hengelo

Nieuwe gezinnen

Kinderen met ontwikkelingsvoorsprong

(Hoog-)begaafdheid 8-12 jaar

VSOT Hof van Twente

Openingsprresentatie Peter Breur

Kentalis AB - cluster 2

Kentalis: diagnostiek en behandeling

Autisme bij jonge kinderen

Het jonge kind: Jong en bijzonder
We denken dat we met kinderen allerlei afspraken goed hebben gemaakt. Hoe snel ze het vergeten zijn blijkt wel uit het fimpje.