Follow us:


Email: info@pleinmiddentwente.nl


  Passend Onderwijs Plein Midden Twente

Nascholing


Op deze pagina plaatsen we diverse links naar verschillende nascholingsmogelijkheden. We beperken ons daarbij tot die aanbieders waarvan het aanbod een  een link heeft met de ontwikkelingen binnen Plein Midden Twente en het Samenwerkingsverband 23-02.

Opgave voor nascholing dient men rechtstreeks te doen bij de aanbieders, tenzij anders vermeld.


Cursus Leespraat 2019

Leespraat is een methode voor het leren lezen én leren praten speciaal ontwikkeld voor kinderen met Downsyndroom en andere kinderen die voor hun taal/spraakontwikkeling gebaat zijn bij een werkwijze gebaseerd op kleine stapjes. De methode kan vaak vanaf zeer jonge leeftijd gestart worden.


Basisworkshop Leespraat

woensdag 6 februari 2019, van 13.00 uur tot 18.30 uur op de locatie van

Basischool Beekpark. Adres: Bongerdsweg 2, 7623 AJ Borne. (Let op: In de info staat Prins Constantijnschool in Goor. Dit is dus niet correct)

Meer info!


Aanmelden?

Graag per mail bij Heidi van Ginkel: vanginkelheidi@gmail.com


 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren