Follow us:


Email: info@pleinmiddentwente.nl


  Passend Onderwijs Plein Midden Twente

25 maart 2019


Omdat we reeds in de tweede helft van het schooljaar zijn aanbeland is het goed om even wat informatie vanuit Plein Midden Twente met iedereen te delen.


Commissie voor Arrangementen (CvA)

Omdat zowel het Speciaal Basisonderwijs(SBO) als het Speciaal Onderwijs(SO) na 1 mei gaan starten met de groepensamenstelling voor komend schooljaar is het van belang dat aanvragen voor een TLV zo vroeg mogelijk worden gedaan zodat bekend is hoeveel groepen er kunnen/moeten worden samengesteld.

Om te voorkomen dat er na 1 mei alsnog veel aanvragen binnenkomen zijn er afspraken gemaakt ten aanzien van de afhandeling daarvan.

Hieronder geven we de afspraken weer:


1. Alle aanvragen voor een TLV die voor 1 mei zijn ingediend worden geagendeerd en in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.


2. Alle aanvragen voor een TLV die na 1 mei worden ingediend zullen worden geagendeerd en in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst en nadat alle dossiers die voor 1 mei zijn ingeleverd, zijn afgehandeld voor zover de capaciteit van de CvA dit toelaat.

Mocht het niet meer lukken de aanvragen dit schooljaar af te handelen dan zullen zij worden geagendeerd na de zomervakantie.


3. De CvA vergadert dit schooljaar voor de laatste maal inhoudelijk in week 26 (week van 24 juni)


1-loket aanvragen onderzoek en AB

Aanvragen voor onderzoek kunnen tot einde schooljaar worden ingediend bij het 1-loket. Het 1-loket zal verzoeken voor onderzoeken doorzetten naar de diverse steunpunten.


Aanvragen (en verlengingsaanvragen) voor Ambulante Begeleiding voor komend schooljaar 2019-2020 kunnen vanaf 1 mei worden aangeleverd bij het 1-loket.

Aangezien de beschikbare tijd voor Ambulante Begeleiding per schoolbestuur gering is, is het verstandig om zo vroeg mogelijk aan te vragen.