Follow us:


Email: info@pleinmiddentwente.nl


  Passend Onderwijs Plein Midden Twente

Agenda 2017-2018


Onderstaaande data zijn vastgesteld. Overige bijeenkomsten worden na vaststelling opgenomen.
11 april 2019: PMT middag voor scholen/organisaties binnen de Gemeente Borne.


16 mei 2019 PMT Besturenoverleg


27 juni 2019 PMT Besturenoverleg (reservedatum)