Follow us:


Email: info@pleinmiddentwente.nl


  Passend Onderwijs Plein Midden Twente

Agenda 2019-2020


6 februari: 15.00-17.00 uur PMT Besturenoverleg


4 Maart: 13.00-18.15 uur Workshop De Rekenlijn, locatie De Morgenster, Kruizemunthof 10, 7641 EX Wierden


10 Maart: Mini-symposium TOS in Twente (Kentalis) Tijd 16.00-20.15 uur


9 April: 15.00-17.00 uur PMT Besturenoverleg


25 juni: 15.00-17.00 uur PMT Besturenoverleg

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren