Agenda


Follow us:


Email: info@pleinmiddentwente.nl


  Passend Onderwijs Plein Midden Twente

Agenda 2019-2020-2021


5 oktober 2020: 15.00-17.15 uur: Themamiddag Syndroom van Down

De middag is bedoeld voor ouders, leerkrachten en begeleiders van kinderen met SvD.

Voor de bijeenkomst is dhr. Gert de Graaf van de Stichting Down Syndroom uitgenodigd die de middag zal verzorgen.

Een en ander toch nog even onder voorbehoud. Het kan alleen doorgaan wanneer de maatregelen van het RIVM geen belemmering zijn.

Het programma ziet er als volgt uit:


15.00 uur ontvangst

15.15 uur deel 1: "Onderwijsintegratie"door Bert de Graaf

16.00 uur pauze

16.15 uur deel 2: "Gedrag" n.a.v. de merhode van David S. Steins door Regina Lamberts

17.15 uur: Afsluiting


Locatie: Nog niet bekend. 

Nadere informatie over de wijze van aanmedling volgt direct na de zomervakantie.


29 oktober 2020: PMT Besturenoverleg


3 November 2020 (Donderdag) Nascholing.

Thema: Problemen in de zelfregulatie

Organisatie: Plein Midden Twente

Nadere informatie en mogelijkheid om in te schrijven volgt direct na de zomervakantie.


November 2020: PMT middag

Jaarlijks kent PMT twee PMT middagen. Eén bijeenkomst op gemeentelijk niveau (meestal in het voorjaar) en één grote bijeenkomst die wordt geporganiseerd door PMT in samenwerking met de vier gemeenten Borne, Hengelo, Hof van Twente en Haaksbergen. Deze stond eigenlijk gepland voor november 2020. Echter is het onzeker of we tegen die tijd met hele grote groepen bij elkaar kunnen komen. Er is daarom besloten de agenda te wijzigen.

Afhankelijk van de gemeente kan het zijn dat er een bijeenkomst wordt gepland in november. Regievoering ligt hier bij de diverse gemeenten en data zijn op dit moment nog niet bekend.


10 december 2020: PMT Besturenoverleg


28 januari 2021: PMT Besturenoverleg


11 maart 2021: PMT Besturenoverleg


15 april 2021: Grote PMT-middag

Op 15 april 2021 zal de PMT middag in samenwerking met de vier gemeenten worden gehouden. Dit keer is de gemeente Hof van Twente gastheer. Op deze pagina zullen we, zodra daar meer over is te melden, de informatie opnemen.


20 mei 2021: PMT Besturenoverleg


24 juni 2021: PMT BesturenoverlegThis website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren