Besturen/Organisaties


Follow us:


Email: info@pleinmiddentwente.nl


  Passend Onderwijs Plein Midden Twente

Besturen / organisaties


Deelnemende schoolbesturen Primair Onderwijs:

- Scholengroep Primato Hengelo

- Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente

- Stichting Brigantijn (Stichting MarCant-BSV en Stichting KOMT v.a. 1-1-2019)

- Dr. Schaepmanstichting

- Stichting Keender

- Montessori-onderwijs Haaksbergen

- Stichting SIMON - De Tulp

- VGPO De Oosthoek - De Triangel

klik op de naam van het schoolbestuur voor meer informatie over de scholen die tot het bestuur behoren.

 

Deelnemende schoolbesturen Speciaal Onderwijs (Cluster 3 en 4 scholen):

- Stichting Attendiz (De Stapsteen en het  OCR)

- Stichting SOTOG ('t Iemenschoer)

 

Deelnemende gemeenten:

Gemeente Hengelo (O)

Gemeente Borne

Gemeente Hof van Twente

Gemeente Haaksbergen

 

Samenwerking met:

- Expertisecentrum Jonge Kind Hengelo

- IOK De Globe (Enschede)

- Het Palet (Almelo)

- De Horizon (Hengelo)

- Cluster 1 en Cluster 2

- Voor- en vroegschoolse instellingen binnen de gemeenten Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen

- GGD Regio Twente

- Carintreggeland/Wijkracht

- SMD-EH

- Salut MW Hof van Twente


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren