Besturen/Organisaties

Besturen / organisaties


Deelnemende schoolbesturen Primair Onderwijs:

- Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente

- Stichting Brigantijn 

- Symbio (voormalig schoolbestuur Dr. Schaepmanstichting voormalig schoolbestuur Primato)

- Stichting Keender

- Montessori-onderwijs Haaksbergen

- Stichting SIMON - De Tulp

- VGPO Scholengroep Hannah - De Reflector

- ExpeditieWijz

klik op de naam van het schoolbestuur voor meer informatie over de scholen die tot het bestuur behoren.


Deelnemende schoolbesturen Speciaal Onderwijs (Cluster 3 en 4 scholen):

- Stichting Attendiz (De Stapsteen en het  OCR)

- Stichting SOTOG ('t Iemenschoer)

 

Deelnemende gemeenten:

Gemeente Hengelo (O)

Gemeente Borne

Gemeente Hof van Twente

Gemeente Haaksbergen

 

Samenwerking met:

- Expertisecentrum Jonge Kind Hengelo

- IOK De Globe (Enschede)

- Het Palet (Almelo)

- De Horizon (Hengelo)

- Cluster 1 en Cluster 2

- Voor- en vroegschoolse instellingen binnen de gemeenten Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen

- GGD Regio Twente

- Carintreggeland/Wijkracht

- SMD-EH

- Salut MW Hof van Twente