Follow us:


Email: info@pleinmiddentwente.nl


  Passend Onderwijs Plein Midden Twente

Plein Midden Twente


Plein Midden Twente(PMT) bestaat uit de schoolbesturen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs binnen de gemeenten Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen, alsmede de binnen de genoemde gemeenten werkzame zorginstellingen. Plein Midden Twente, onderwijs en gemeenten, sluit hiermee aan bij de landelijke ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg.

Doel van Plein Midden Twente is een startpunt, ontmoetingsplek en werkplek te zijn van alle instanties die zich bezighouden met de ondersteuningsbehoeften van kinderen, ouders en leerkrachten.

Daarmee wil Plein Midden Twente onderwijs en de verbinding met zorg realiseren in haar werkgebied en daarmee voldoen aan de volgende doelstellingen:

- geen kind tussen wal en schip

- voor elk kind een passende onderwijsplek

- een dekkend netwerk van samenwerkende schoolbesturen

- betrokkenheid op basis van gelijkwaardigheid van alle betrokkenen (bestuur, management, personeel en ouders)

Om bovenstaande te bereiken wordt er afgestemd met de voorschoolse voorzieningen en het voortgezet onderwijs.

 

Plein Midden Twente werkt als deelregio binnen de kaders die zijn afgesproken op het niveau van het nieuwe Samenwerkingsverband 23-02Nieuws:

Meer kinderen in de Jeugdzorg?


Verstrekken gegevens aan GGD


Nieuweschool bewijst: Passend onderwijs kan slagen


AGENDA

* 25 september Basiscursus Leespraat

* 5 November Kinderen met Syndroom van Down in je klas 

*13 November PMT-Middag 


Nieuwsbrief juli 2019

updatedatum 20190820


www.pleinmiddentwente.nl - info@pleinmiddentwente.nl - Telefoon: zie organisatie


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren