Home

Plein Midden Twente 


Plein Midden Twente(PMT) bestaat uit de schoolbesturen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs binnen de gemeenten Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen, alsmede de binnen de genoemde gemeenten werkzame zorginstellingen. Plein Midden Twente, onderwijs en gemeenten, sluit hiermee aan bij de landelijke ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg.

Doel van Plein Midden Twente is een startpunt, ontmoetingsplek en werkplek te zijn van alle instanties die zich bezighouden met de ondersteuningsbehoeften van kinderen, ouders en leerkrachten.

Daarmee wil Plein Midden Twente onderwijs en de verbinding met zorg realiseren in haar werkgebied en daarmee voldoen aan de volgende doelstellingen:

- geen kind tussen wal en schip

- voor elk kind een passende onderwijsplek

- een dekkend netwerk van samenwerkende schoolbesturen

- betrokkenheid op basis van gelijkwaardigheid van alle betrokkenen (bestuur, management, personeel en ouders)

Om bovenstaande te bereiken wordt er afgestemd met de voorschoolse voorzieningen en het voortgezet onderwijs.

 

Plein Midden Twente werkt als deelregio binnen de kaders die zijn afgesproken op het niveau van het Samenwerkingsverband 23-02Nieuws:


Terugblik bijeenkomst Down Syndroom 10 november 2021


Nieuwsbrief juli 2021


Nieuwe TLV Formulieren

(versie 2021)


TLV aanvragen 2021

(Brief CvA)


OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK

FACTSHEET ONDERZOEK


WEBSITE DYSLEXIE


updatedatum 20210629


www.pleinmiddentwente.nl - info@pleinmiddentwente.nl - Telefoon: 06 82051901