Follow us:


Email: info@pleinmiddentwente.nl


  Passend Onderwijs Plein Midden Twente

Plein Midden Twente 


Plein Midden Twente(PMT) bestaat uit de schoolbesturen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs binnen de gemeenten Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen, alsmede de binnen de genoemde gemeenten werkzame zorginstellingen. Plein Midden Twente, onderwijs en gemeenten, sluit hiermee aan bij de landelijke ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg.

Doel van Plein Midden Twente is een startpunt, ontmoetingsplek en werkplek te zijn van alle instanties die zich bezighouden met de ondersteuningsbehoeften van kinderen, ouders en leerkrachten.

Daarmee wil Plein Midden Twente onderwijs en de verbinding met zorg realiseren in haar werkgebied en daarmee voldoen aan de volgende doelstellingen:

- geen kind tussen wal en schip

- voor elk kind een passende onderwijsplek

- een dekkend netwerk van samenwerkende schoolbesturen

- betrokkenheid op basis van gelijkwaardigheid van alle betrokkenen (bestuur, management, personeel en ouders)

Om bovenstaande te bereiken wordt er afgestemd met de voorschoolse voorzieningen en het voortgezet onderwijs.

 

Plein Midden Twente werkt als deelregio binnen de kaders die zijn afgesproken op het niveau van het Samenwerkingsverband 23-02Nieuws:


CORONA

Passend Onderwijs Thuis

Website voor professionals

(en ouders)PMT Middag Hof van Twente

15 april VERVALLEN

PMT middag Borne Zorgstructuur

12 mei VERVALLEN


WEBSITE DYSLEXIE


Verstrekken gegevens aan GGD


JAARVERSLAG CvA 2018-2019


13 November PMT-Middag 

Een paar foto's

Presentaties 13 november


Nieuwsbrief januari 2020

updatedatum 20200330


www.pleinmiddentwente.nl - info@pleinmiddentwente.nl - Telefoon: zie organisatie


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren