Home

 

Passend Onderwijs Plein Midden Twente

 

Follow us:

 

Email: info@pleinmiddentwente.nl

Plein Midden Twente

 

Plein Midden Twente(PMT) bestaat uit de schoolbesturen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs binnen de gemeenten Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen, alsmede de binnen de genoemde gemeenten werkzame zorginstellingen. Plein Midden Twente, onderwijs en gemeenten, sluit hiermee aan bij de landelijke ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg.

Doel van Plein Midden Twente is een startpunt, ontmoetingsplek en werkplek te zijn van alle instanties die zich bezighouden met de ondersteuningsbehoeften van kinderen, ouders en leerkrachten.

Daarmee wil Plein Midden Twente onderwijs en de verbinding met zorg realiseren in haar werkgebied en daarmee voldoen aan de volgende doelstellingen:

- geen kind tussen wal en schip

- voor elk kind een passende onderwijsplek

- een dekkend netwerk van samenwerkende schoolbesturen

- betrokkenheid op basis van gelijkwaardigheid van alle betrokkenen (bestuur, management, personeel en ouders)

Om bovenstaande te bereiken wordt er afgestemd met de voorschoolse voorzieningen en het voortgezet onderwijs.

Plein Midden Twente werkt als deelregio binnen de kaders die zijn afgesproken op het niveau van het nieuwe Samenwerkingsverband 23-02

 

 

UITNODIGING KENTALIS

29 mei 2017

14.00-17.00 uur

Enschede

 

Informatieve bijeenkomst voor SWV-en, directies, intern begeleiders en zorgcoördinatoren

 

(meer info)

PMT, deelregio van SWV 23-02

 

updatedatum 20170510

 

www.pleinmiddentwente.nl - info@pleinmiddentwente.nl - Oldenzaalsestraat 129-131 7557 GJ Hengelo - Telefoon: 074-2556950 - (zie organisatie)